White Gold Diamond Wedding Set

$3,000.00 $1,500.00

14 karat white gold wedding set featuring a center diamond 1/4 carat total weight, with a total of 7/8 carat total diamond weight for the set